Банкарско право и финансије

С ослонцем на вишегодишње искуство и велику праксу која покрива стотине милиона Евра, пружамо све врсте услуга банкама и њиховим клијентима у широком спектру банкарских делатности укључујући:

 • све врсте банкарских делатности
 • све врсте комерцијалних зајмова
 • синдициране зајмове
 • субординиране зајмове
 • „stand by“ аранжмане
 • колатерализацију
 • лизинг укључујући „cross boarder“ лизинг
 • факторинг
Наш мото:

Бити свестан и бринути како о целини тако и о детаљима променљивим у времену.

Комерцијално право

Спасић & партнери разумеју потребе својих клијената и брзо пружају услуге у вези:

 • свих врста комерцијалних делатности
 • уговора о продаји робе
 • уговора о комерцијалном заступању
 • уговора франшизи
 • уговора о закупу
 • уговора о лизингу
 • успостављања средстава обезбеђења
Наш мото:

Тражити добар баланс интереса са поузданим партнером ради спречавања неразумевања и тензија.

Конкуренција

По спровођењу неких од пионирских пројеката пред тада тек основаном Комисијом за заштиту конкуренције, Спасић & партнери пружају услуге у вези:

 • конкуренције и концентрације
 • потребних дозвола по питању конкуренције
 • скраћеног поступка одобрења концентрације
 • испитних поступака одобрења концентрације
 • извештавања и праћења у случају условних одобрења
Наш мото:

Припремити и доставити уредно документацију о року.

Грађевинарство

Спасић & партнери су пружали услуге различитим учесницима у бројним пројектима у вези изградње неких од најважнијих пројеката у Србији и у иностранству укључујући:

 • све врсте делатности у вези грађевинарства,
 • уговоре о градњи
 • уговоре о инжењерингу
 • уговоре о пројектовању
 • уговоре о консалтингу
 • уговоре о надзору
Наш мото:

Сачувати добру хармонију између великог броја учесника и докумената.

Корпоративно право

Спасић & партнери су поносни на редовно и поновно пружање услуга већем броју водећих учесника на тржишту што најбоље указује на квалитет услуга у вези корпоративног права што укључује:

 • оснивање свих врста правних лица
 • уговоре између акционара са различитим одредбама по питању контроле, као и опција за продају односно трговину
 • све врсте регистрација пред надлежним регистрима
 • корпоративно управљање
 • регистрацију жигова
 • реструктурирање и ликвидацију
 • пружање услуга у свакодневном пословању
Наш мото:

Пружање услуга ради успостављања и очувања стабилног и безбедног постојања и интерног окружења у друштву.

Радно право

Спасић & партнери има широку праксу у пружању услуга клијентима у вези радног права и између осталог:

 • свих врста радно правних питања
 • појединачних колективних уговора
 • докумената у вези са радним правом
 • уговора о раду
 • бенефит шема
 • радно правних спорова
Наш мото:

Добар ред чини кућу јаком и непобедивом.

Парнице, арбитраже и извршења

Спасић & партнери улажу своје деценијско искуство у детаљну анализу и заступање клијената пред форумима за решавање спорова, укључујући:

 • заступање у парницама пред Судовима у земљи и иностранству
 • заступање пред сталним арбитражним институцијама или ad hoc арбитражама у Србији и иностранству
 • заступање у извршним поступцима
 • заступање у процесима признања и извршења страних судских и арбитражних одлука
 • пријава потраживања у стечају и парнице у вези са стечајем.
Наш мото:

Сваки предмет је битка у којој треба победити за свог клијента.

Аквизиције и спајања

Спасић & партнери су пружили услуге у више од 100 пројеката који укључују:

 • прву тендерску приватизацију у реалном сектору у Србији
 • прве три тендерске продаје државног капитала у банкарском сектору у Србији
 • прву тендерску приватизацију у сектору осигурања у Србији
 • прве две ППП шеме у Србији
 • највећу продају друштва у стечају
 • бројна реструктурирања
 • куповину и продају капитала 9 банака
 • инвестиције у капитал 11 банака
 • више спајања банака и друштава у реалном сектору.


Такве услуге укључују:

 • све врсте услуга у вези са куповином и припајањем
 • израду дијагностичке студије (due diligence)
 • структурирање трансакције
 • израда текста релевантних уговора и других докумената
 • подршку у периоду између потписа и извршења уговора
 • услуге праћења у периоду после извршења
 • реструктурирање и интегрисање по извршењу
Наш мото:

Помоћи у управљању брода до сигурне луке.

Рударство и заштита природне средине

Спасић & партнери су успешно пружили услуге већем броју водећих међународних и домаћих клијената, укључујући позитивно решавање питања у вези са заштитом природне средине и односа са Националним парковима и локалним заједницама, укључујући:

 • све врсте услуга у вези са рударством и заштитом природне средине
 • добијања лиценци за истраживање
 • добијања лиценци за експлoатацију
Наш мото:

Имати корист од природаног ресурса, уз очување природне средине.

Непокретности

Спасић & партнери су усупешно саветовали клијенте у продаји хотела, највећег ланца робних кућа у региону, развоју пројеката, развоју тржних центара. Наше услуге укључују:

 • све врсте услуга у вези са непокретностима
 • продају и куповину непокретне имовине
 • пренамену земљишта
 • препарцелацију
 • уговоре о закупу
Наш мото:

Кућа је онолико добра колико су јој добри темељи.